Докладвайте коментара

Извинявайте, бихте ли ми казали колко ще струва изработването на 10тина червени туники като тези?
Снимката на Бреснишко хоро. Благодаря!