My Cart
History of Bulgarian folk costumes

Here you will find the history of Bulgarian folk costumes provided by Pen Silhouette Ltd. as old books motives authentic costume.

Български народни носии - том IV

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙМ. ВЕЛЕВА, ЕВГ. ЛЕПАВЦОВАБЪЛГАРСКИНАРОДНИ носииТОМ IVБЪЛГАРСКИ НАРОДНИ НОСИИ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XIX И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕКСОФИЯ . 1988 ИЗДАТЕЛСТВОНА БЪЛГАРСКАТА…
Read more...

Log In or Register