My Cart
История на Българските народни носии

Тук ще намерите История на Българските народни носии предоставена от Пен Силует ООД, като стари книги за мотиви за автентична носия.

Български народни носии - том IV

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЕТНОГРАФСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙМ. ВЕЛЕВА, ЕВГ. ЛЕПАВЦОВАБЪЛГАРСКИНАРОДНИ носииТОМ IVБЪЛГАРСКИ НАРОДНИ НОСИИ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XIX И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕКСОФИЯ . 1988 ИЗДАТЕЛСТВОНА БЪЛГАРСКАТА…
Read more...

Log In or Register